Terminy i opłata

XXVI Konferencja Naukowa
pt.
„GOSPODARKA LOKALNA I REGIONALNA W TEORII I PRAKTYCE”Terminy


Wyszczególnienie Termin Odnośnik
Rejestracja uczestników
konferencji i przesłanie
streszczeń referatów
do 31 sierpnia 2018 r. http://glir.ue.wroc.pl/2018/rejestracja.php
Wyniki kwalifikacji
referatów do wygłoszenia
oraz na sesję plakatową
7 września 2018 r. http://glir.ue.wroc.pl/2018/wyniki.html
Opłata konferencyjna do 31 sierpnia 2018 r. http://glir.ue.wroc.pl/2018/terminy.html
Obrady konferencyjne 13-14 września 2018 r. http://glir.ue.wroc.pl
Przesłanie artykułu/artykułów do 30 grudnia 2018 r. https://review.ue.wroc.pl
Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje zakwaterowanie (2 noclegi: 12/13,
13/14 września), wyżywienie w czasie pobytu, udział w obradach oraz
koszty wydawnicze publikacji pokonferencyjnych.


Uczestnictwo Opłata
z publikacją artykułu w języku polskim 1200 zł
z publikacją artykułu w języku angielskim 1400 zł
z publikacją dwóch różnych artykułów (jeden w języku polskim, drugi
w języku angielskim)
1800 zł
bez publikacji (udział w dyskusji panelowej) 1000 zł

                 Wyszczególnione opłaty zawierają podatek VAT (23%).Opłatę należy przelać na konto:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
ul. Nowowiejska 3
58-500 Jelenia Góra,

nr: 10 1090 1926 0000 0001 1388 8430
BZWBK O/Jelenia Góra,

Tytuł przelewu: GLiR + Imię i Nazwisko


Dane do przelewu z zagranicy:
SWIFT (BIC): WBKPPLPP, IBAN: PL 10 1090 1926 0000 0001 1388 8430