Logowanie

   Login:
      

   Hasło:
      (wymagana
wcześniejsza
rejestracja)Katedra Gospodarki Regionalnej
Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


oraz

Katedra Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej
Wydziału Nauk Społecznych i Ekonomicznych
Uniwersytetu Jana Evangelisty Purkyně w Usti nad Labem

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału


w XXVI Konferencji Naukowej
pt.
„GOSPODARKA LOKALNA I REGIONALNA W TEORII I PRAKTYCE”
(GLiR 2018)

która odbędzie się


w dniach 13-14 września 2018 roku
w Hotelu „Chata za Wsią” w Mysłakowicach k. Karpacza


Organizatorzy Konferencji GLiR 2018 aplikują o włączenie materiałów
konferencyjnych (conference proceedings) w języku angielskim do
bazy Web of Science™ Core Collection

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 12 grudnia 2016 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym (§ 10.1.5 oraz załącznik nr 5) liczba punktów za publikację
w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych w bazie Web of Science™ Core Collection odpowiada
najniżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym wymienionym
w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(aktualnie 15 punktów)

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą Konferencją i
zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie jej idei wśród
reprezentantów środowisk naukowych, lokalnych i regionalnych
struktur samorządowych oraz instytucji, fundacji i stowarzyszeń
zainteresowanych problemami rozwoju lokalnego i regionalnego